Insikt och Änglabudskap

Ett disciplinerat sinne

Änglarna vill den här veckan att du ska förstå att en person med ett disciplinerat medvetande lever i frihet eftersom de har förmågan att välja innehåll på sina tankar och har utvecklat förmågan till koncentration, vilket gör att de kan rikta all sin energi och sitt fokus på konstruktiva mål som i sin tur skänker den personen frid, harmoni och glädje.

Allt börjar med att bli medveten om vilka tankar du väljer att tänka.

De flesta av oss är odisciplinerade i vårt tänkande där tankarna ofta går i strid mot varandra och skapar motstånd, rädsla, inre konflikt, hjälplöshet och depression.

När vi verkligen lyssnar till vår inre konversation kanske vi förvånas över hur ofta de saker vi säger är negativa budskap i form av kritik mot oss själva eller andra.

Det kan till en början verka som om de negativa tankarna uppstår av en slump, eller som ett resultat av vad någon eller något “därute” har gjort.

Men, sanningen är att det är vi själva som skapar dem. En av de största gåvorna vi människor har fått är vår fria vilja att välja vilka tankar vi vill fylla vårt medvetande med. Kom ihåg att detta är ett val du behöver göra, varje dag.

När vi beslutar oss för detta börjar vi steg för steg att ersätta de negativa tankarna med positiva och konstruktiva tankar.

Detta kan du träna dig till, och änglarna vill den här veckan hjälpa dig med det.

Den här veckan rekommenderar änglarna dig att bli som en betraktare av din egen inre dialog och konversation med dig själv.

Titta och lyssna på dina egna tankar utan att börja analysera. Efter ett tag kommer du märka hur dynamiken i dialogen och konversationen förändras och kanske även avtar. Sedan kan du själv välja vilka tankar du vill ha kvar i ditt medvetande.

Kanske är det inga tankar alls?

Kanske vill du skapa helt nya, fräscha och friska tankar?

Vad vill Du?

Vad väljer Du?

Med kärlek Jessica

 

Ljus magi och kanalisering

Ljus magi är fantastiskt att jobba med, finns så många härliga sätt att jobba med ljus och färger, i mitt liv tillhör ljus och färger vardagen.

Många tror inte på magi men utför de i sin vardag utan att tänka på de.

Ta tex en födelsedag och de är ljus i tårtan och man låser ut ljusen och önskar sig något ( de är ljus magi vare sig man tror på de eller inte )

 

Kanalisering är också underbart och lyssnar man på de man får till sig kan man skapa massa härligt i sitt liv. Och ta tag i de där känsla man kan få med att köpa något, plocka något osv och se få till sig aha upplevelse att de va därför jag skulle ha de osv de är helt fantastiskt.

 

 

 

Lite kanaliserade rökelser och salt blandning

 

 

  

 

Ha en underbar dag

Med kärlek Jessica

Insikt & Änglabudskap

Yttre fred börjar med inre frid

Änglarna vill den här veckan hjälpa dig med att uppleva inre frid så att du kan vara en budbärare för yttre fred.

Om vi vill förändra världen, behöver vi börja med att förändra oss själva.

När vi är grundade i inre frid så skapar vi automatiskt relationer och situationer som bygger på tillit, respekt och medkänsla.

Därför att inre frid är oundvikligt för dem som skapar yttre fred. Inre frid och yttre fred går hand i hand.

Änglarna skulle vilja be dig om att, den här veckan, ha inre frid som ditt enda mål. Vad du än gör, säger, känner eller reagerar på så har du inre frid som ditt slutgiltiga mål.

Änglarna vet att de flesta av oss gör så att vårt mål att skapa inre frid blir beroende av att andra människor förändras.

Änglarna vill visa dig en annan väg.

Det finns säkert oändligt många saker vi vill förändra hos vår partner, vän, barn, släkting och arbetskamrat. Vi vet alla hur det känns när de inte beter sig precis som vi vill och tycker att de ska göra. Vi blir irriterade, arga och upprörda för att de inte lever upp till våra mål för dem och vi förlorar vår egen inre frid.

Och när vi förlorar vår egen inre frid så lägger vi skulden på vår partner, vän, barn, släkting eller arbetskamrat för den brist på frid som vi själva upplever.

Känner du igen dig?

Då är du långt ifrån ensam. Det har blivit ett normalt tillstånd för oss människor, men det är långt ifrån ett naturligt tillstånd. När vi har som mål att älska någon precis som hen är och samtidigt har som mål att förändra den personen, kan vi bara uppleva konflikt.

Det blir en inre konflikt med dig själv och en yttre konflikt med personen och situationen som du har att göra med. När vi har som mål att förändra andra människor, ger vi dem makten att bestämma om vi ska uppleva inre frid eller inte. Vår frid blir då beroende av att andra förändras, eller av att de beter sig på ett visst sätt som vi önskar oss. Om de inte förändras för att passa in i våra mallar, blir vi irriterade och frustrerade. 

Kom ihåg att alla människor gör alltid så gott de kan enligt deras förmåga, och de beter sig alltid utifrån deras egen medvetandenivå.

Änglarna vill att du, den här veckan, lägger tyngdpunkten på det du kan förändra hos dig själv, och inte på det som du tror att den andra måste ändra på.

För att kunna göra det behöver du släppa taget om bindningen till ditt eget behov av att den andra personen ska förändras.

När du gör det så blir ditt mål, automatiskt, att alltid skapa inre frid som alltid resulterar i yttre fred. Detta händer inte av sig själv. Det är ett val du behöver göra varje dag och inför varje situation.

Detta är något du kan träna dig till genom att öva, öva och åter öva.

Men, allt börjar med din egen villighet.

Med kärlek Jessica

 

Budskap känn in vilket kort du dras till

Budskap känn in vilket kort du dras till

Kort 1                   kort 2                 kort 3

Kort 1 till väster        kort 2 i mitten         kort 3 höger

Korten är vända här nedan hoppas du kan ta till dig budskapet

 

 

 

 

Kort 1

Änglarna viskar

 I våra vardagar bombas vi hela tiden med olika meddelanden som alla tävlar om att bli hörda av oss. Använd din medvetenhet att “höra” meddelanden med högre vibrationer.

Lyssna på viskningar av änglar inuti ditt hjärta.  Fråga dina änglar för att hjälpa dig att höra viskningar av universum så att du kan leva med större förståelse och syfte.

Jag flytta min medvetenhet inom och upptäcka hela universum.

Mina änglar guidar noggrant mig.

Universum är fullt av tidlös visdom.

 Jag är älskad.

Jag väljer kärlek.

 

 

 

kort 2

 Energi

 Våra tankar och känslor är energi.  Allt vi tänker och känner rinner ut i världen som radiovågor.  Oavsett om vi avser att sända våra känslor och tankar spelar ingen roll, det händer automatiskt.

Människans medvetande är som World Wide Web.  Vi sänder och tar emot information (energi).  Allt i livet är energiskt sammankopplat.

Du kanske saknar någon som är långt ifrån dig, eller du kan vara ledsen av en älskad passerat.  Genom detta kort vill personen vill göra sin närvaro känd.  De vill att du ska veta att de inte har lämnat dig och kommer aldrig att lämna, för du är för alltid kopplad av osynliga tråden av kärlek.

Kärlek är energi.

Kärlek överskrider tid och rymd.

Det finns positiv energi runt mig.

Jag är andligt kopplad till de jag älskar.

Tid och rymd finns inte i min själ.

 

 

 

kort 3

Inre känsla

Du kan välja att se dina största utmaningar som dina bästa prövningar

Erfarenhet i livet är faktiskt nödvändig för vår själs utveckling

Ta en stund att reflektera tillbaka på dina svårigheter och identifiera hur dessa erfarenheter har gjort dig starkare och klokare

Nu vänder du din uppmärksamhet mot nuet och påminner dig om ta dina utmaningar och försöka se hur de tjänar dig.

Välj att se utmaningar som möjligheter att arbeta på idealiska situationer och välsignelserna i ditt inre, jag ser positiva aspekter,

Jag är ansluten till erfarenheten.

 

 

 

Med kärlek Jessica

2020-09-08 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Insikt & Änglabudskap

Vägen till upplysning går via förmågan att kunna vara medvetet närvarande i nuet

Änglarna vill den här veckan visa dig att dina tankar inte är detsamma som ditt medvetande.

Den medvetandenivån som änglarna pratar om ligger bortom både tankar och känslor. Medvetandet är rymden där vi bara “vet”.

Det är mellanrummet och utrymmet mellan våra tankar. När du kan känna detta utrymme så är du i kontakt med änglarna och har då möjligheten att leva ditt liv i samklang med änglarna.

Utmaningen ligger i att lära sig att separera ditt tänkande från ditt medvetande. Detta kräver full uppmärksamhet och förmågan till att kunna vara medvetet närvarande i nuet. Änglarna är här för att säga att detta kan du träna dig till.

När du har förmågan att befinna dig i det innevarande ögonblicket, då har du även förmågan att fullt ut kunna leva i samklang med alla delar av dig själv, så även med änglarna eftersom denna energifrekvens finns inom dig.

När du börjar utveckla en högre medvetenhet och utvidga ditt medvetande så innebär det också att du får andra prioriteringar och värdegrunder. I detta skifte mellan det gamla och det nya kan en inre konflikt uppstå.

Kom ihåg att detta tillhör processen. Det som är energilöst och stagnerat kommer ha svårt att anpassa sig till din nya värdegrund och det kan kännas riktigt utmanande. Kanske upplever du till och med att du vill avstanna processen istället för att röra dig vidare framåt. Änglarna är här för att ge dig mod och kraft till att fortsätta på din väg. Det finns en uppsjö av tekniker och metoder för att träna upp en medveten närvaro.

Men, det är också det här som är det kluriga. Vi kan träna oss till att vara medvetet närvarande i nuet, men vi kan inte träna oss i att uppnå upplysning. Medveten närvaro är endast en nyckel eller porten inåt till att nå upplysningens nivåer.

Medveten närvaro är inte målet, utan endast vägen dit. Anledningen till att vi inte kan träna oss till upplysningens nivåer är för att vi har det redan inom oss. Denna vetskap kan komma till vem som helst när som helst.

Det går inte att förtjäna sin upplysning. Vi kan bara vara den. Antingen är vi den eller inte. När vi väl har vaknat upp till att vi redan är den, så börjar vi också förstå ansvaret i den. Av sig självt kommer vi att leva våra liv annorlunda.

Vi vet vad som behöver göras eller inte göras och vi gör det utan någon personlig vinning. Det sista steget kräver mycket mod och det är att leva sin själs funktion. Vi är kanske ännu inte villiga att ge upp vår egen personliga vilja i utbyte mot den gudomliga viljan. Det är oftast här det brister för många.

Vi är inte tillräckligt motiverade att släppa och ge upp det som vi tror att vi är i utbyte mot det vi faktiskt är. I flera år har vi byggt upp en personlighet som vi tror är vi. När vi väl börjar upptäcka att detta inte är den vi faktiskt är, kan vi bli förvirrade och skapa ett inre motstånd. Därför behöver vi oftast låta det ske successivt. Vi släpper lite i taget så vi kan hänga med i processen.

När vi i själ och hjärta vet och förstår att vi i grund och botten är kärlek och inget annat och att Gud och änglarna vill vårt allra bästa, då kan vår riktiga resa börja. Och det är just det vi alla så innerligt längtar efter.

Vi längtar efter att få leva det som är kärnan och källan i oss själva. Det finns många vägar till att nå ett tillstånd av medveten närvaro, vilken genom vi har möjligheten att nå upplysning. Det här är bara en väg av många som har samma mål.

Ta till vara på det som känns bra för dig och lämna resten. När du väl har vandrat länge nog så förstår du att du behöver välja väg och följa denna väg fullt ut, och du vet när du nått dit. Lägg då din energi på den vägen och praktisera och följ denna fullt ut, då kommer du att lyckas.

Du är välsignad!

Med kärlek Jessica

 

2020-08-28 | Okategoriserade | 1 kommentar.

Insikts Budskap

Grunden till allt överflöd

 Änglarna vill att du ska veta att hur du ser på dig själv och vem du tror att du är, är nära förknippat med hur du ser att andra behandlar dig.

Många människor klagar på att andra inte behandlar dem tillräckligt bra och att de upplever att de inte får tillräckligt med respekt, uppmärksamhet eller erkännande av andra och världen.

Det är vanligt att människor ser på sig själva som ett behövande “litet jag” vars behov inte blir uppfyllda. Denna grundläggande missuppfattning av en falsk och gammal trosföreställning skapar problem i alla aspekter av livet.

Människor tror vanligtvis att de inte har något att ge och att världen och andra människor undanhåller dem det de behöver.

Om den falska trosföreställningen om brist- oavsett om det är frågan om pengar, erkännande, kärlek och så vidare- har blivit en del av din självbild, det vill säga har blivit en del av hur du ser på dig själv och vem du tror att Du Är, kommer du alltid att uppleva brist. Istället för att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv ser du bara brist.

Att erkänna och uppskatta det goda som redan finns i ditt liv är grunden till allt överflöd, din sanna livsuppgift och äkta identitet.

Källan till allt överflöd finns inte utanför dig själv.

Den är en del av Den Du Är. Det du tror att världen och andra människor undanhåller dig är i själva verket saker som du undanhåller världen och andra människor.

Du undanhåller det eftersom du innerst inne fortfarande tror att du är liten och att du inte har något att ge andra. Det är dags nu att kliva ur denna “litenhet” och släppa denna gamla och falska trosföreställning.

Änglarna är här för att hjälpa dig, för du kan inte ta emot något som du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Det är en utav de grundläggande universella lagarna. Allt det du tror att världen och andra människor undanhåller dig, det har du redan inom dig. Men, om du inte tillåter dig att börja ge de här sakerna till din omgivning kommer du inte ens att veta om att du har det och kan vidare då inte förmå dig att ta emot det.

Änglarna vill att du testar följande i några veckor:

Det du tror att andra människor eller världen undanhåller dig- beröm, vänlighet, kärlek, respekt, uppskattning, hjälp, omsorg och så vidare- ge det till dem. Om du inte tror att du kan så agera bara som om du kan det, så kommer alltsammans till dig. Det innefattar även välstånd och yttre överflöd.

Börja med att se och erkänna överflödet utanför dig. Se livets alla rikedomar överallt omkring dig. Solens värme, de vackra blommorna, uppskattning av att ha ett hem, mat på bordet, familj, barn, partner och alla naturens växlingar.

Livets rikedomar finns närvarande i varje steg du tar. Att se och erkänna det överflöd som finns omkring dig väcker även överflödet inom dig. Låt det sedan strömma ut från dig. När du är vänlig och ler mot någon strömmar det redan ett litet utflöde av energi och du blir då en givare, någon som ger till andra.

Du behöver egentligen inte äga någonting för att uppleva överflöd, men om du känner dig rik så kommer du automatiskt att attrahera in det i ditt liv.

En annan grundläggande universell lag är att överflöd kommer bara till dem som redan har det. Tänk på att både överflöd och brist är endast olika inre tillstånd som kommer till uttryck som din verklighet.

Antingen så väljer du att se brist i allt, och då är det brist som du upplever i ditt liv.

Eller, så väljer du att se överflöd i allt och då är det överflöd som du upplever i ditt liv.

Änglarna ber dig om att välja med eftertanke då du inte kan uppleva både brist och överflöd samtidigt.

Med kärlek Jessica

 

Budskap

 

 

Änglabudskap

Tre andliga lagar

Den här veckan vill änglarna att du djupt inom dig ska förstå och tillämpa tre andliga lagar.

Dessa är:

1. För in ljuset istället för att bekämpa mörkret.

2. Allt som du kämpar emot, förstärker du och allt som du gör motstånd mot lever kvar.

3. De som Gud har fört samman kan ingen människa skilja åt och allt som tillhör Dig kan ingen annan ta ifrån dig.

Den här veckan kommer änglarna att på sitt eget unika sätt visa dig, på ett sätt som du förstår, hur du kan tillämpa dessa tre andliga lagar i ditt liv.

Änglarna kommer att guida dig på ett personligt och unikt sätt och de kommer att använda ett “språk” som du förstår.

Tona in på deras energi, slappna av och tillåt änglarna att få guida dig.

Änglarna vill att du gör utrymme för dem i ditt liv.

När du gör det kommer änglarna att fylla dig med allt ljus som du behöver och du kommer att ge vidare genom att fylla alla du möter med ditt ljus.

Med kärlek Jessica

 

Budskap från naturen

 

                                                    1                                        2                                        3

 

Här kommer budskap till er ?
Känn in vilket kort du dras till.
kort 1 till vänster, kort 2 mitten, kort 3 höger
Budskapen är vända i lite lägre ner

   Kort 1

 

Utstrålning

Du strålar likt en blomma som slagit ut i blom efter en strävsam tillväxt.

Det är din förtjänst att du kommit hit,

njut av din fulländning.

 


    Kort 2

Vacker mångfald

Vi är alla vackra som vi är, men det är tillsammans med andra som våra kontraster lyfts fram.

Det finns alltid något att lära av de människor som vi möter.

 


Kort 3

 

Frigör dina sinnen.

Nu är det tid att släppa gamla mönster, tankar och handlingar.

Välkomna nya händelser och lärdomar i ditt liv.

 

Med Kärlek Jessica

Överflödskristall

Överflödskristall eller Förmögenhetskristall som de också kallas är ett kluster av Bergkristall där en spets markant ska vara längre.

Dessa kan du programmera till att dra till dig pengar & överflöd.

Rena först din kristall med tex salvia eller auravatten.

Håll sedan kristallen en stund i din hand medan du kommunicerar till stenen genom din intuition och tankes kraft vad du vill att den ska hjälpa dig med.

Tänk på att överflöd kan komma på flera sätt var därför tydlig med vad du vill uppnå.

 Kom ihåg att vara specifik. Ju mer tydlig du är desto bättre förutsättning har du att styra energin till ditt önskemål.

Sedan placerar du kristallen i vänstra hörnet av ditt hem sett från entrédörren.

Du kan med fördel förstärka effekten med att bära med dig en trumlad sten som lämpar sig till ändamålet. Tex rosenkvarts för kärlek eller citrin för pengar